Rules & Verdict of Making Dua Ahkam-o-Sharait

Du’a kya hai? Du’a abid aur Ma’abud ke darmiyan ek raast rishta hai jo ijz-o-inkesari ki buneyaad par chalta hai. Ye post Rules & Verdict of Making Dua Ahkam-o-Sharait mein ham du’a ke aham pahlu par Qur’an-o-Sunnah ki roshni mein guftgoo karenge.

Dua Ke Ahkam-o-Sharait Dua Kaise Qubul Ho? Rules & Verdict of Making a Prayer

 

Rules & Verdict of Making a Dua-ki-qubuliyat-ke-waqt-yaALLAH

Sometimes It might wave in your mind..

 • What to say before making dua?
 • How to Make Dua for Something you Really want?
 • How to Make Dua after Prayer?
 • How to Make Dua for Marriage?
 • How to Praise ALLAH when making Dua?
 • How to Make ALLAH accept my Dua?
 • How to Make Dua after Namaz?

 

Dua Kaise Qubool Hoti Hai?

Rules & Verdict of Making Dua Ahkam-o-Sharait

Roman English Version

Khaatamul Anbiya Hazrat Mu’hammad SallALLAHU Alayhe Wasallam ka irshad-e-Mubarak hai,

‘’Kya tumhen wo amal na bataon jo dushmano se bachaye aur tum par bharpur rozi ke darwaze khol de.’’

Sahaaba Karaam ne arz kiya. Ay ALLAH ke Rasool SallALLAHU Alayhe Wasallam! Hamein is na’imat se mahrum na kijiye. Ye amal to hamare liye mo’ajjabe khair-o-barkat hoga.

Ap SallALLAHU Alayhe Wasallam ne farmaya,

‘’Raat ki tarikiyon aur din ke ujaalon mein apne Rab se du’a maango. Ye amal bande ka khas hatheyar hi nahi balke ibadat hai.’’

ALLAH Ta’ala ka farman hai,

‘’Tum du’a karo MAIN qubool karunga.’’

Is tarah jis ne du’a ki us ne ALLAH ke hukm ki t’ameel ki. Ahkamaat-e-Khudawandi ko baja lana hi ibadat hai. Is hukm par ghaur kijiye. Is mein ALLAH Ta’ala ki kitni be-paayan Rahmat chupi hui hai.

Du’a to wo cheez hai jo ham apne liye maangte hain. Is mein Khalistan hamari gharz aur fayedah chupa hai. Lekin Wo du’aaon ko qubool karne Wala is darja Raheem-o-Kareem hai ke us ne du’a ko juzw-e-ibadat (ibadat ka khas hissa) bana diya.

Isi liye Mukhbar-e-Saadiq SallALLAHU Alayhe Wasallam ka Irshad-e-Mubarak hai,

‘’Du’a ibadat ka maghz hai.’’

 

Also Read

 

Du’a Kya Hai?

What is Du’a?

Du’a abid aur Ma’abud ke darmeyaan ek raast rishta hai jo ijz-o-inkasari ki buneyaad par chalta hai. Banda jis qadar aajzi aur aqeedat ke sath girgira kar Bargaah-e-Ilaahi mein zuban khole ga, wo us darja pasandeeda aur mahboob hoga. Ma’abud is se khush hota hai ke banda apna sar Uske aage jhukaye. Dast-e-sawaal Uski Bargaah mein phailaye. Zuban-e-shukr Uski Janab mein khole. Isiliye Huzoor Akram SallALLAHU Alayhe Wasallam ka Irshad-e-Mubarak hai ke,

‘’Maalik-e-Arz-o-Sama ke paas koi chiz aur amal du’a se zyadah pasandeeda nahi hai.’’

Jam’e Tirmazi jo Hadees ki chhay mashoor aur mustanad kitabon mein se ek hai. Is mein Huzoor Paak SallALLAHU Alayhe Wasallam ki ek hadees darj hai.

Hazrat Abu Hurairah RadiALLAHU Anhu bayan karte hain ke jo shakhs ALLAH ke aage dast-e-sawaal daraaz nahi karta, Wo us se bohat naraz ho jata hai. Us ki ada dekhiye, Shaan-e-Rahmat ka kya niraala dhang hai. Insani fitrat to ye hai ke agar koi bar-bar maange to tabiyat mein chirchir-pan paida ho jata hai. Saayel (maangne wala) ka samne aana bhi gawara nahi hota. Is se aankhein chura leta hai. Anjaan ban kar nazr andaz kar deta hai. Suni-an-suni kar deta hai. Is ke bilkul bar’aks Wo Daata aisa Raheem-o-Kareem hai ke baar-baar maangne, daaman phailane, dast-e-sawaal daraaz karne se naraz nahi hota, balke khush hota hai.

ALLAH Tabarak Wata ‘Ala farmata hai,

‘’Bande ne apni museebat aur mushkil mein Meri taraf ruj’u kiya. Mujh ko Qaazi-ul-Hajaat jana. Musabbab-ul-Asbaab samjha. Mushkil Kusha kaha. Isliye Main uski dastgeeri karunga.’’

Hazrat Salman Farsi RadiALLAHU Anhu rawayet karte hain ke Hazrat Mu’hammad SallALLAHU Alayhe Wasallam ne farmaya,

‘’Jab banda Uske samne hath phailata hai to Usay is baat se sharam aati hai ke Apne mangte ko khaali hath lauta de.’’

 • Har chiz hai musabbab sabab se maango
 • Minnat se samaajat se adab se maango
 • Kyun ghair ke aage hath phailate ho
 • Bande ho agar Rab ke to Rab se maango

Hamare dilon mein aksar ye khayal paida hota hai ke jab ALLAH Ta’ala ne du’aaon ko qubool farmane ka wada farmaya hai to phir hamari du’aaen qubool kyun nahi hoti? Ye sawaal har zehan mein paida hota hai. Baz logon ke dilon mein tarah-tarah ke waswase bhi paida hote hain. Kuch bad-bakht ALLAH Ta’ala ki Zaat se bad-zan ho jate hain. Hamare is sawaal ka javaab Hadeeson ki dusri mashoor kitab Sahih Muslim main milta hai. Jahan ek misal ke zariye du’a ki qubooliyat ke zaroori lawazmaat ki tashreeh ki gayi hai.

Is hadees mein farmaya gaya hai ke ek shakhs safar ki museebatein bardasht kar ke thaka haara ek muqaddas jagah par pohanchta hai. Aur asmaan ki taraf hath utha kar du’a karta hai. Ay ALLAH! Ay Mere Maalik! Ae Mere Parwardigaar! Uski zuban par ye alfaaz hain aur halat ye hai ke uski parwarish haram maal se hui hai. Uska khana na-jayez zaraye se hasil kiya hua hota hai. Uske jism ki nash-o-numa luqma-e-haram ki marhoon-e-minnat hai.

Bhala aise admi ki du’a kaise qubool hogi. Wo lakh roye, lakh girgiraye, lakh museebatein utha kar muqaddas jagah par pohanche. Aise shakhs ki du’a ALLAH Ta’ala ki nazr mein maqbool nahi. Malum hua ke qubooliyat-e-du’a ke liye aisi zubanein chahiyen jinhon ne luqma-e-haram ki tameez ki. Halal rozi aur paak rizq khane wale hon. Halal aur haram ki tameez rakhte hon. Jayez zaraaye se apna aur apne bachchon ka pet paalte hon.

Ek Irshad-e-Nabvi SallALLAHU Alayhe Wasallam ka matlab kuch yun hai ke,

‘’ALLAH Ta’ala ko farz ibadaat ke bad sab se zyadah Bait-ul-ALLAH ka tawaaf pasand hai. Iske bad Uski nazr mein mahboob-tareen amal bande ka halal aur jayez tareeqon se rozi kamana hai. Bataya gaya hai ke aakhirat ke maraahel mein se sab se mushkil marhala Pul Siraat par se guzarna hai. Is mauqa par haram maal se duniya mein apne jism-o-jan ki parwarish karne walon ko Naar-e-jahannum is tezi se apni janib khainch legi. Jis tarah maqnatees lohe ke zarraat ko apni taraf khainchta hai.’’

Ham apni danist mein ye samajhte hain ke ham ne jo du’a ki, wo waisi ki waisi qubool nahi hui to goya ke wo rad ho gayi. Ye khayal darust nahi hai. Hamara ilm mahdud aur naaqas hai. Hamein pata nahi ke konsi du’a hamare liye nuqsaandeh aur konsi fayedamand hai. Wo Zaat jis ke aage ham ne girgira kar du’a ki hai, Aleem-o-Khabeer hai. Wo behtar janta hai ke bande ke liye konsi baat muzir (nuqsaandeh) hai aur konsi mufeed. ALLAH jo Ra’oof-o-Raheem hai. Apne du’a maangne wale mohtaj aur bebas bande ko yaksar mahroom nahi rakhta. Balke aksar Apni Rahmat se wo sab kuch ata karta hai jo us ne maanga hai.

Agar wo uske haq mein mufeed nahi to us du’a ke badle usay aakhirat ki nekiyan ata karta hai. Is tarah uski maangi hui du’aaen zaaya nahi hoti balke aakhirat ka zakhira ban jati hain.

Ek jagah ye bhi irshad hua hai ke du’a zamin se asmaan ka rukh karti hai aur raste mein asmaanon se nazil hone wali balaon se gutham-gutha ho jati hai. Yun hamari mangi hui du’aaen balaon ko taalne ka kaam karti hain.

Hukm hai jab banda du’a ke liye hath uthaye to uska dil yaqeen se ma’amoor ho. Ye yaqeen ke du’aaon ko Sun-ne Wala uski du’a ko bhi zaroor qubool farmayega.

ALLAH ke Rasool SallALLAHU Alayhe Wasallam ne ek shakhs ko du’a karte hue suna. Us ne Rabbul ‘Aalameen ki Hamd ki na Sana, Rasool SallALLAHU Alayhe Wasallam par Salam bheja na Durood. Ap SallALLAHU Alayhe Wasallam ne Sahaaba Karaam se farmaya ke is shakhs ne du’a mein ujlat (jald-baazi) se kam liye. Ap SallALLAHU Alayhe Wasallam ne us Sahabi ko talb farmaya aur sab ke samne usay du’a ka tareeqa batlaya.

‘’Irshad hua jab tum mein se koi shakhs du’a ka irada kare to yaqeen ke sath dono hathon ko seene tak buland kare. Hatheliyon ka rukh asmaan ki taraf ho. Dono hath ek dusre se jure na hon bulke unke darmeyaan kuch faasla ho. Sab se pahle ALLAH Ta’ala ki Hamd-o-Sana kare. ‘’Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalameen’’ Hamd-o-Sana se pur behtareen jumla hai. Iske bad Rasool ALLAH SallALLAHU Alayhe Wasallam par Durood bheje. Phir Arhamar Rahimeen se jo chahe apne liye mange. Pahle apni zaat, apne ahal-o-ayaal, aziz-o-aqaarab phir dusron ke liye du’a kare. Du’a mein bukhal (kanjusi) se kam na le. Jis ke aage wo hath phaila raha hai uske khazana-e-Ghaib mein sab kuch hai. Zyadah maangne se us mein koi kami nahi hoti. Du’a khatm kar le to apne phaile hue hathon ko is yaqeen ke sath chehre par phere ke ALLAH ki Rahmat-o-Barkat ka kuch hissa is mein zaroor daala gaya hai.’’’

Hazrat Abi Zat Yar Nameeri RadiALLAHu Anhu se rawayat hai ke ek raat ham ALLAH ke Rasool SallALLAHU Alayhe Wasallam ke sath Masjid-e-Nabvi SallALLAHU Alayhe Wasallam se bahar nikle to hamara guzar ek shakhs ke pas se hua. Jo nehayat izj-o-inkesaar se ALLAH ke Huzoor ro-ro kar du’aaen kar raha tha. ALLAH ke Nabi SallALLAHU Alayhe Wasallam us muqam par thahar gaye aur uski alhaa-o-zaari se pur du’a sunte rahe. Phir farmaya agar is shakhs ne du’a ka ikhtataam thik taur par kiya, sahih mohar aur thappa lagaya. To samajh lo us ne jo kuch Bargaah-e-Haq se maanga hai, uska apne haq mein faisla karwa liya.

Ham mein se ek ne pucha, ya Rasool ALLAH SallALLAHU Alayhe Wasallam du’a ke sahih khaatme aur us par theek mohar lagane ka kya tareeqa hai?

Irshad hua sab se aakhir mein lafz Ameen kah kar du’a khatm karo. Ye goya du’aaon ke khat ko sarbamohar karne ka tareeqa hai. Yani ye lafz du’aaon ki qubooliyat ka zariya banta hai.

Popular yaALLAH Dua Wazaif 

 

To Download this Image ‘right click’ and click on ‘save image…’

 dua-ke-ahkam-o-sharait-Rules-Verdict-best-time-of-Making-dua-Prayers-yaALLAH

Du’a ki Qubooliyat ke liye Mutbarrak Lamhaat

Best Time for Acceptance of Dua/Prayers

Nizam-e-zamaan-o-makaan mein ALLAH Ta’ala ne chand mahine, chand din, chand ratein, chand sa’atein aur chand lamhe bare mutbarrak banaye hain. Jin ke dauran agar suchche dil se du’a maangi jaye to kabhi rad nahi hoti. In khas auqaat mein jo du’aaen maangi jayen, wo dar-e-qubooliyat khatkhataati hain. ALLAH Zille Shanahu zaroor in du’aaon ko qubool farmata hai.

 • Ramzan ka maheena
 • Jum’ah ka din
 • Jumu’ah ke Khutbah ke darmiyan ka waqfa
 • Lailat-ul-Qadr
 • Raat ka pichla paher
 • Iftaar ke lamhaat
 • Azaan aur aqaamat ke darmeyaan ka waqfa
 • Farz namaz ada karne ke bad ka waqt
 • Kalaam ALLAH ka daur mukammal kar ke maangi jane wali du’aaen
 • Asmaan se baraan-e-rahmat nazil hone ka waqt maangi jane wali du’aaen. Yani Barish hote waqt.
 • Ka’aba Shareef ke samne maangi jane wali du’a
 • Hajj aur Arfaat ke qayaam wale din

In khas lamhaat mein du’a mangne ki khas fazilat bayan ki jati hai. Kyunke in lamhaat mein maangi jane wali du’a zaroor asar dikhati hai.

Shabb-e-qadr, waqt-e-iftaar aur jum’ah ke din ek khas ghari aisi hoti hai ke us waqt maangi hui du’aaen kabhi rad nahi hoti.

Raat ka pichla waqt jab ke duniya khawab-e-khargosh ke maze leti hai. Koi ALLAH se darne wala banda jismo ki garmi aur bistar ki narmi chhor kar tahajjud ke liye uthta hai.  Aur ALLAH ke Huzoor sajda-rez ho kar du’aaen maangta hai to us waqt du’aaen qubooliyat se hamkanaar hoti hain.

Wo waqt jab asmaan se baraan-e-rahmat ka nazool ho raha ho, (barish ho rahi ho), wo khushqismat lamha jab Ka’aba Shareef nazron ke samne ho. Aise waqt mein hath ko uper utha kar du’a maangne ka hukm hai.

Hajj aur Arfaat ke qayam wale din dil ki gahraiyon se nikli hui du’aaen rahmat ke khazane loot-ti hain. Ye muqam, waqt aur gird-o-pesh ALLAH ke khazane ka waqt hai. Sara mahol rida-e-rahmat ki lapet mein hota hai. Qubooliyat khud bande ka istaqbal karti hai. Wo lazzat-o-suroor hota hai ke lafz-o-bayan mein iski akaasi mumkin nahi.

 

Du’aaon ke Asraat

Find How to Get your Prayers Answered by ALLAH-Ask Accept Dua here.

Insan chunke makhluqaat ke zumre mein hote hue bhi ALLAH Ta’ala ki nazr mein deegar makhluqaat se zyadah balke kayi guna zyadah mahboob hai. Isliye insan ka ikhlaqi balke fitri haq hai ke wo apna taluq sab se zyadah ALLAH Ta’ala se mazbut rakhe. Har dam ALLAH Tabarak Wata ‘Ala ka shukar ada karta rahe. Aur ALLAH Zillle Shanahu se isi tarah mohabbat kare jaise ALLAH Tabarak Wata ‘Ala ki Zaat-e-Aali ka haq aur taqaaza hai.

Khushiyon aur pareshaniyon ke waqt ALLAH Ta’ala ko yad karne se khushiyon mein izafa aur pareshaniyon ka khatma ho jata hai. Ye haqeeqat kisi daleel ki mohtaj nahi hai ke ALLAH Ta’ala bande se itna qarib hai ke jitni qarib shah-rag bhi nahi hai. Wo bande ke dil mein paida hone wale khayalaat-o-jazbaat ko itni wazahat se janta hai jaise ke suraj ki roshni mein nazr ane wale ruye zameen ki numayan cheezein wazeh taur par malum hoti hain.

Jo ALLAH Ta’ala tamam Qudarton aur Taaqaton ka Maalik hone ke bawajud insan se is qadar mohabbat rakhta ho. Aur is qadar Apna qurb zaher karta ho ke Wo to shah-rag se bhi zyadah qarib hai. Wo apne qurb ke izhaar ke zaman mein ye ishara bhi dena chahta hai ke agar koi museebat ya pareshani darpesh ho. Ya koi khushi-o-shaadmani ka bayes samne aaye to Us qareeb-tareen Maalik ka haq sab se muqaddam hai ke Us ko yad kiya jaye.

Aur yun bhi insani fitrat ka taqaaza hai ke jab koi na-gahaani surat pesh aati hai to wo fauri taur par apne qareeb-tareen parosi ko awaz deta hai ke wo uski madad kare. Kyunke wo is bat par aitmaad rakhta hai ke wo iska parosi hai. Jis waqt bhi madad talb karunga to wo madad karega. Theek isi tarah jab koi khushi ka mauqa hota hai to bhi apni khushiyon mein shirkat karne ke liye aur apni khushiyon ko daubala karne ke liye usay daawat deta hai.

Phir to taqaaza-e-fitrat yahi thahra ke ALLAH Ta’ala ko har waqt yad rakha jaye. Aur sirf yad rakhne tak hi hamari ye bat mukammal nahi ho jati balke ham ye batana chaheinge ke khushi aur pareshani ke mauqa par ALLAH Ta’ala ko ko yad karne se kis tarah khushiyon mein izafa aur pareshaniyon mein khatma ho jata hai.

Tamam Ahl-e-Imaan ko abhi se ye pukhta niyat kar leni chahiye ke jab bhi koi mushkil darpesh ho to sirf Usi ek ALLAH ko pukareinge. Aur Usi ko yad kareinge. Isi tarah khushiyon aur shadmaani ke hawale se bhi sirf Usi ALLAH ko yad rakhna chahiye, taa ke hamari khushiyon mein izafa ho.

Zail mein ham apne Aslaaf-e-Saleheen ki zindagiyon se kuch iqtabasaat pesh karna chahte hain. yahan se hamein malum hoga ke ALLAH Tabarak Wata ‘Ala Apne bandon par kis tarah rahmat nazil farmata hai. Ye bhi malum hoga ke hamein kin alfaaz mein aur kis andaaz mein apne Rab se du’a karni chahiye. Iske sath-sath hamein apne Aslaaf ki is azmat ka pata chalega ke jis ki barkat se bare-bare ma’arke ba-asaani sar kar liye gaye. Aur bari-bari karaamton ka mushahidah duniya ki aankhon ne kiya hai.

Hazrat ‘Ala Bin Al-Hazrami RadiALLAHU Anhu jo mashoor Sahaaba mein se hain. ALLAH ne unka intekhaab Sa’aadat-e-Darain ke liye farmaya. Chunache Alama Burhaan-ud-Deen Halbi Rahmatullah Alayh ne apni mashoor-e-zamana Tasneef Seerat-e-Halbiya jeem 2/109 par inka tazkirah karte hue likha hai. Ap buzurg Sahaaba mein se the. Kaha jata hai ka ap Mustajaab-ud-Du’a the. Ek martabah ka qissa hai ke ap Hazrat Umar RadiALLAHu Anhu ke zamana mein ek fauji daste ke ameer the. Raaste mein dariya waq’e tha. Ap ne sathiyon samet dariya mein ghore daura diye. Tareekh mein hai ke dariya khushk ho gaya hatta ke ghoron ki taapon se ghubaar urti hui nazr aati thi.

Ye us du’a ki barkat batlayi jati hai jo Hazrat ‘Ala Bin Al-Hazrami Rahmatullah Alayh ne ALLAH Tabarak Wala ‘Ala se ki thi. Du’a ye hai,

‘’Ae Buland Martabe Wale, Ae Hikmat Wale, Ae Bulandiyon Wale, Ae Azmat Wale, Ham Tere bande hain aur tere raaste mein nikle, Tere dushman se larte hain. Ae ALLAH hamein unki taraf jane ka raasta ata karna.’’

Ye dar-haqeeqat us maqbool du’a ki taseer thi ke dariya ko ghoron ne daurte hue aise aboor kiya ke dariya khushk ho gaya aur wahan se gard urne lagi.

Isi tarah ka waqe’a Tab’ee Hazrat Abu Muslim Al-Khaulaani Rahmatullah Alayh ke sath bhi pesh aya tha. Jab ke wo Romiyon ke sath jang mein masruf the. Dauran-e-safar ek dariya darmeyaan mein hayel ho gaya jo bohat was’ee tha. Dariya ke paar dushman ki fauj thi. Hazrat Abu Muslim ne ye du’a ki,

‘’Ae ALLAH! Tu ne Bani Israeel ko dariya aboor karaya tha to ham Tere bande hain aur Tere raaste mein hain, to aaj ke din hamein bhi is dariya ko aboor kara de.’’

Iske bad ap ne apne sathiyon se kaha ke ALLAH ka Naam le kar dariya aboor kar jao! Phir tamam sathi apne-apne ghore le kar dariya mein kood pare aur pani ghoron ki peeton tak bhi nahi pohancha.

Is se mlilta-julta ek aur waqe’a bhi hamare Aslaaf ki tareekh mein raqam hai. Jiska taluq bhi Hazrat Umar RadiALLAHU Anhu ke zamana-e-khalafat se hai.

Marawwi hai ke Hazrat Abaid-us-Saqfi Taab’ee Rahmatullah Alayh jo ke apne Lashkar ke Sippa Salaar the. Ek jangi muhim ke dauran Dariya-e-Dajla unke raaste mein hayel ho gaya. Aur dushman dariya ke dusre sahel par tha. Us waqt Hazrat ne ye du’a parhi.

Tarjuma:

‘’Koi bhi nafs ALLAH ki marzi ke baghair muqarrarah waqt se pahle nahi mar sakta.’’

Phir ap ne ALLAH ka naam liya aur ghora dauraate hue dariya mein kood pare. Phir ap ke naqsh-e-qadam par pura lashkar dariya mein kood para. Jab ye hairat-anghez manzar ajmiyon ne dekha to cheekh pare. ‘’deewaana deewaana’’ ya’ani majnu aur pagal log aa gaye. Phir dushman maidan chhor kar bhaag khare hue. Musalmanon ne inka ta’aqub kar ke unko bari ta’adaad mein maut ke ghaat utaar diya. Aur bohat sa samaan-e-ghaneemat jam’a kiya.

Taaham is baat mein kisi shuba ki gunjayesh nahi ke du’aaen bilkul theek-theek asar dikhlati hain.

Popular Read

Du’a ki Fazilat

Benefits of Making Prayer to ALLAH

Rules & Verdict of Making Dua Ahkam-o-Sharait

Du’a ke ma’ani pukaarne aur bulaane ke hain. Matlab ye hai ke apni hajat ke liye ALLAH Ta’ala ko pukaara jaye taa ke Wo us zaroorat ko puri kare.

ALLAH Zille Shanahu ka farmaan hai,

Tarjuma:

‘’Mujhe pukaaro Main tumhaari du’a qubool karunga.’’

 (Surat Al-A’iraaf)

Aur farmaya,

Tarjuma:

‘’Jab pukaarne wala Mujhe pukaarta hai to Main uski pukaar ko qubool kar leta hun.’’

Mazeed farmaya,

Tarjuma:

’Aur Apne Parwardigaar ko girgira kar aur chupke-chupke pukaaro.’’

(Surat Al-A’iraaf)

Farmaan-e-Rasool ALLAH SallALLAHU Alayhe Wasallam

Rasool ALLAH SallALLAHU Alayhe Wasallam du’a ki fazeelat bayan karte hue farmate hain ke,

‘’Du’a hi ibadat hai.’’

(Tirmazi Shareef)

‘’Du’a ibadat ka maghz-o-guda hai.’’

(Mishkaat-o-Tirmazi)

‘’Du’a momin ka hathiyaar hai.

(Mustadrak Hukam, Hasan Husain)

‘’ALLAH Ta’ala ke nazdeek du’a se zyadah izzat wali koi cheez nahi hai aur du’a taqdeer ko bhi pher deti hai, du’a har museebat ko rokne wali hai.’’

(Mishkaat-o-Tirmazi)

‘’Jo ALLAH se nahi maangta ALLAH us se na-khush hota hai.’’

(Tirmazi Shareef)

Duniya ke log maangne se na-khush hote hain magar ALLAH Ta’ala maangne se khush aur na maangne se na-khush hota hai. Kisi insan se apni hajat mat maango. Us se maango jiske Karam aur Sakhaawat ke darwaze har waqt khule rahte hain, band nahi hote.

Insan aur ALLAH Ta’ala ke darmeyaan yahi farq hai. Agar ALLAH Zille Shanahu se maangna chhor do ge to ALLAH na-khush ho jayega. Jab ke insan se maangne par insan gharoor ka shikaar bhi hota hai aur naraz bhi. Taa-ham Us Rab se jitna zyadah maang sakte ho maango, Us ke Ghar mein kisi cheez ki kami nahi hai. Wo deta hai aur deta hi chala jata hai. Bas hamein maangne ka saleeqa hi nahi aata.

ALLAH Ta’ala Ne Har Bimari ki Shifa Farmayi Hai

ALLAH has revealed the Cure of Every Disease

Hazrat Usaama bin Shareek RadiALLAHU Anhu farmate hain. Maine dekha dehaat wale, Nabi Kareem SallALLAHU Alayhe Wasallam se puch rahe hain ke is baat mein bhi hamein gunah hoga? Us baat mein bhi hamein gunah hoga?

Aap SallALLAHU Alayhe Wasallam ne irshad farmaya,

‘’ALLAH ke bando! ALLAH Ta’ala ne kisi baat mein gunah nahi rakha albatta apne bhai ki aabroo-rezi (usko bura bhala kahna) gunah hai.”

Phir kahne lage agar ham ilaaj na karein to hamein gunah hoga?

Aap SallALLAHU Alayhe Wasallam ne farmaya,

‘’ALLAH ke bando! Ilaaj kiya karo kyunke ALLAH Paak ne burhaape ke ilawa jo bhi bimari paida ki, uska ilaaj bhi paida farmaya.’’

Kahne lage, Ae Rasool ALLAH SallALLAHU Alayhe Wasallam! Bande ko sab se achhi cheez kya ata ki gayi?

Aap SallALLAHU Alayhe Wasallam ne farmaya,

‘’Khush khalqi’’ (achha ikhlaaq)

(Sanan ibne Maaja, baab maa anzalallah daa-ala anzalallah-ush-shifa)

Gunah Kise Kahte Hain?

What is Known as a Sin?

Abu Amaama se rawayet hai k ek aadmi ne Rasool ALLAH SallALLAHU Alayhe Wasallam se sawaal kiya ke imaan kya hai?

Ap SallALLAHU Alayhe Wasallam ne farmaya,

‘’jab neki tumhen musarrat bakhshe aur badi tumhen gham mein mubtila kar de tab tum momin ho.’’

Us ne kaha, ya Rasool ALLAH SallALLAHU Alayhe Wasallam! Gunah kise kahte hain?

Aap SallALLAHU Alayhe Wasallam ne farmaya,

‘’Jab tumhare dil mein koi cheez khhatke to usay chhor do.’’

(Ahmad, Mishkaat)

Mulaqaat ke Adaab

Ettiquettes of Meeting Someone

 • Muskuraate chehre se mulaaqati ka istaqbaal kijiye.
 • As Salamu Alaykum se mulaqaat ka aaghaaz kijiye, ye bohat jaam’e alfaaz hain.
 • Mulaqaat ke liye jate waqt saaf-suthre kapre pahen ke jaiye. Lekin wo aise na hon ke dusre ko mar’oob karne ki koshish ki jaye.
 • Koshish kijiye ke milne se pahle waqt tay kar lein. Bila-itla’a aur bila-ijazat jana munasib nahi.
 • Mulaqaat mein matlab ki baat karein. Mauz’u khatm ho jaye to khawa-makhawa na baithe rahein.
 • Kisi se milne jayen to tohfa sath le kar jayen. Is se mohabbat barhti hai.
 • Dusron ki baat zyadah suniye, khud kam baat kijiye.
 • Aise waqt mein kisi ke paas na jayen jo uske araam ka waqt ho.
 • Guftagu ke dauran dilchaspi zaher karein na ke bezaari.

ALLAH ka Sahara Dhoondo

Search for The Help of ALLAH

Find Muslim Prayer for Help from ALLAH here.

Muslim University Ali Garh mein namaz na parhne par Musaaman taliba ko saza milti thi. Maulana Abu Bakar Shauba-e-Deeniyaat ke Incharge the. Tulba un se jurmana mu’af karane aate to wo baaton-baaton mein ghair-hazri ki wajah ka andaza lagate. Rasheed Ahmad Siddiqi Marhoom likhte hain ke Maulana aise tulba ko ye kah kar tanbeeh karte ke Miyan! Tumhara ye zamana azaadi aur be-fikri ka bhi hai aur pabandi aur mehnat ka bhi. Bare hoge to aaj ki fursaton aur ghaflaton ko yad kar ke khush ya ranjeedah hoge.

Dekho! ye zamana ghaflat mein mat ganwao. Aaj dukh dard mein maa baap, buzurgon aur sar-paraston se taqwiyat hasil hai. Jab wo nahi rahenge tab bhi sahaare ki zaroorat yaqinan paregi. Isliye abhi se ALLAH ka sahaara dhoondo taa ke us waqt pachhtaawa na ho. Jao jurmana mu’af!

 

Dua Ke Ahkam-o-Sharait Dua Kaise Qubul Ho? Rules & Verdict of Making a Prayer

Urdu Version

دعا اور اسکے احکام 

خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللّٰه علیہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے،

کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو دشمنوں سے بچائے اور تم پر بھرپور روزی كے دروازے کھول دے۔

صحابہ کرام نے عرض کیا۔ اے اللّٰه كے رسول صلی اللّٰه علیہ وسلّم! ہمیں اس نعمت سے محروم نہ کیجیے۔ یہ عمل تو ہمارے لیے مؤجبِ خیر و برکت ہوگا۔
آپ صلی اللّٰه علیہ وسلّم نے فرمایا۔
رات کی تاریکیوں اور دن كے اُجالوں میں اپنے رب سے دعا مانگو۔ یہ عمل بندے کا خاص ہتھیار ہی نہیں بلکہ عبادت ہے۔
اللّٰه تعالیٰ کا فرمان ہے۔
تم دعا کرو میں قبول کرونگا۔
اِس طرح جس نے دعا کی اس نے اللّٰه تعالیٰ كے حکم کی تعمیل کی۔ احکاماتِ خداوندی کو بجا لانا ہی عبادت ہے۔ اِس حکم پر غور کیجیے۔ اِس میں اللّٰه تعالیٰ کی کتنی بے پایاں رحمت چھپی ہوئی ہے۔
دعا تو وہ چیز ہے جو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں۔ اِس میں خالصتاً ہماری غرض اور فائدہ چھپا ہے۔ لیکن وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا اِس درجہ رحیم و کریم ہے كہ اس نے دعا کو جزوِ عبادت (عبادت کا خاص حصہ) بنا دیا۔
اسی لیے مخبرِ صادق صلی اللّٰه علیہ وسلّم کا ارشادِ مبارک ہے۔
دعا عبادت کا مغز ہے۔

دعاکیا ہے؟

دعا عبد اور معبود كے درمیان ایک راست رشتہ ہے جو عجز و انکساری اور الحاح و زاری سے استوا ہے۔ بندہ جس قدر عاجزی اور افتادگی كے ساتھ بارگاہِ صمدیت میں زُبان کھولے گا، وہ اس درجہ پسندیدہ اور محبوب ہوگا۔ معبود اِس سے خوش ہوتا ہے كہ بندہ اپنی جبینِ نیاز اسکے آگے جھکائے۔ دستِ سوال اسکی بارگاہ میں پھیلائے۔ زُبانِ شکر اسکی جناب میں کھولے۔ اسلئے حضور اکرم صلی اللّٰه علیہ وسلّم کا ارشادِ مبارک ہے۔
مالکِ عرض و سماں كے پاس کوئی چیز اور عمل دعا سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔
جامع ترمذی جو حدیث کی چھے مشہور اور مستند کتابوں میں سے ایک ہے۔ اِس میں حضور پاک صلی اللّٰه علیہ وسلّم کی ایک حدیث درج ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰه عنہ بیان کرتے ہیں كہ جو شخص اللّٰه كے آگے دستِ سوال دراز نہیں کرتا، وہ اس سے بہت ناراض ہو جاتا ہے۔اس کی ادا دیکھیے، شانِ رحمت کا کیا نرالا ڈھنگ ہے۔ انسانی فطرت تو یہ ہے كہ اگر کوئی بار بار مانگے تو طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ سائل (مانگنے والا) کا سامنے آنا بھی گوارہ نہیں ہوتا۔ اس سے آنکھیں چُرا لیتا ہے۔ انجان بن کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ سنی ان سنی کر دیتا ہے۔ اِس كے بالکل برعکس وہ داتا ایسا رحیم و کریم ہے كہ بار بار مانگنے، دامن پھیلانے، دستِ سوال دراز کرنے سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ خوش ہوتا ہے۔
اللّٰه تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔
بندے نے اپنی مصیبت اور مشکل میں میری طرف رجوع کیا۔ مجھ کو قاضی الحاجات جانا۔ مسبّب الاسباب سمجھا۔ مشکل كشاء کہا۔ اسلئے میں اسکی دستگیری کرونگا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللّٰه عنہ روایت کرتے ہیں كہ حضرت محمد صلی اللّٰه علیہ وسلّم نے فرمایا۔
جب بندہ اسکے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے اِس بات سے شرم آتی ہے كہ اپنے منگتا کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔
ہر چیز ہے مسبّب سبب سے مانگو 
منّت سے سماجت سے ادب سے مانگو 
کیوں غیر كے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو 
بندے ہو اگر رب كے تو رب سے مانگو 
ہمارے دلوں میں اکثر یہ خیال پیدا ہوتا ہے كہ جب اللّٰه تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے تو پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں؟ یہ سوال ہر ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں كے دلوں میں طرح طرح كے وسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ بدبخت اللّٰه تعالیٰ کی ذات سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اِس سوال کا جواب حدیثوں کی دوسری مشہور کتاب “صحیح مسلم” میں ملتا ہے۔ جہاں ایک مثال كے ذریعے دعا کی قبولیت کے ضروری لوازمات کی تشریح کی گئی ہے۔
اِس حدیث میں فرمایا گیا ہے كہ ایک شخص سفر کی مصیبتیں برداشت کر كے تھکا ہارا ایک مقدّس جگہ پر پہنچتا ہے۔ اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ اے اللّٰه! اے میرے مالک! اے میرے پروردگار! اسکی زُبان پر یہ الفاظ ہیں اور حالت یہ ہے كہ اسکی پرورش ازسرتاپا مالِ حرام سے ہوئی ہے۔ اسکا كھانا ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسکے جسم کی پرورش لقمہِ حرام کی مرہون منّت ہے۔
بھلا ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ وہ لاکھ روئے، لاکھ گڑگڑائے ، لاکھ صعوبتیں اٹھا کر مقدّس جگہ پر پہنچے۔ ایسے شخص کی دعا اللّٰه تعالیٰ کی نظر میں مقبول نہیں۔ معلوم ہوا کہ قبولیتِ دعا كے لیے ایسی زبانیں چاہئیں جنہوں نے لقمہِ حرام کی تمیز کی۔ حلال اور پاک رزق کے خوگر ہوں۔ حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوں۔ جائز ذرائع سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہوں۔
ایک ارشادِ نبوی صلی اللّٰه علیہ وسلّم کا مطلب کچھ یوں ہے۔
اللّٰه تعالیٰ کو فرض عبادت كے بعد سب سے زیادہ بیت اللّٰه کا طواف پسند ہے۔ اس کے بعد اسکی نظر میں محبوب ترین عمل بندے کا حلال یعنی جائز طریقوں سے روزی کمانا ہے۔  بتایا گیا ہے كہ آخرت كے مراحل میں سے سب سے مشکل مرحلہ پل صراط پر سے گزارنا ہے۔ اِس موقع پر حرام مال سے دُنیا میں اپنے جسم وجان کی پرورش کرنے والوں کو نارِ جہنم اِس تیزی سے اپنی جانب کھینچ لے گی۔ جس طرح مقناطیس لوہے كے ذرات کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔
ہم اپنی دانست میں یہ سمجھتے ہیں كے ہم نے جو دعا کی، وہ ویسی کی ویسی قبول نہیں ہوئی تو گویا كہ وہ رد ہو گئی۔ یہ خیال درست نہیں ہے۔ ہمارا علم محدود اور ناقص ہے۔ ہمیں پتہ نہیں كہ کونسی دعا ہمارے لیے نقصان دہ اور کونسی فائدہ مند ہے۔ وہ ذات جس کے آگے ہم نے گڑگڑا کر دعا کی ہے، عَلِیمُ و خَبِیر ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے كہ بندے کے لیے کونسی بات مضر ہے اور کونسی مفید۔ اللّٰه جو رؤف و رحیم ہے۔ اپنے دعا مانگنے والے محتاج اور بے بس بندے کو یکسر محروم نہیں رکھتا۔ بلکہ اکثر اپنی رحمت سے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو اس نے مانگا ہے۔
اگر وہ اسکے حق میں مفید نہیں تو اس دعا كے عوض یومِ آخرت کی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اِس طرح اسکی مانگی ہوئی دعائیں ضائع نہیں ہوتیں بلکہ ذخیرہِ آخرت بن جاتی ہیں۔
ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہوا ہے كہ دعا زمین سے آسمان کا رخ کرتی ہے اور رستے میں آسمانوں سے نازل ہونے والی بلاؤں سے گتھم گتھا ہو جاتی ہے۔ یوں ہماری مانگی ہوئی دعائیں ان بلاؤں کو ٹالنے کے کام آتی ہیں۔
حکم ہے جب بندہ دعا كے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسکا دِل یقین سے معمور ہو۔ یہ یقین كہ دعاؤں کو سننے والا اسکی دعا کو بھی ضرور قبول فرمائیگا۔
اللّٰه كے رسول صلی اللّٰه علیہ وسلّم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس  نے  رب العالمین، مالک الملک کی حمد کی نہ ثناء۔ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلّم پر درود بھیجا نہ سلام، آپ صلی اللّٰه علیہ وسلّم نے صحابہ کرام سے فرمایا كہ اِس شخص نے دعا میں عجلت سے کام لیا ہے۔ آپ صلی اللّٰه علیہ وسلّم نے اس صحابی کو طلب فرمایا اور سب كے سامنے اسے دعا کا طریقہ بتلایا۔
ارشاد ہوا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کا اِرادہ کرے تو یقین كے ساتھ دونوں ہاتھوں کو سینے تک بلند کرے۔ ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو۔ دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جڑے نہ ہوں بلکہ ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہو۔ سب سے پہلے اللّٰه تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے۔ الحمد للّٰه رب العالمین حمد و ثناء سے پُر بہترین جملہ
ہے۔ اس کے بعد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلّم پر درود بھیجے۔ پھر ارحم الراحمین سے جو چاہے مانگے۔ پہلے اپنی ذات، اپنے اہل و عیال، عزیز و اقاراب کے لئے، پھر دوسروں كے لیے دعا کرے۔ دعا میں بخل سے کام نہ لے۔ جس کے آگے وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے اسکے خزانہِ غیب میں سب کچھ ہے۔ زیادہ مانگنے سے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ دعا ختم کر لے تو اپنے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اِس یقین كے ساتھ چہرے پر پھیرے كہ اللّٰه کی رحمت و برکت کا کچھ حصہ اِس میں ضرور ڈالا گیا ہے۔
حضرت ابی زة یرنمیری رضی اللّٰه عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم اللّٰه كے رسول صلی اللّٰه علیہ وسلّم كے ساتھ مسجدِ نبوی صلی اللّٰه علیہ وسلّم سے باہر نکلے تو ہمارا گزر ایک شخص كے پاس سے ہوا۔ جو کمالِ عجز و انکسار سے اللّٰه كے حضور رو رو کر دعائیں کر رہا تھا۔ اللّٰه كے نبی صلی اللّٰه علیہ وسلّم اس مقام پر ٹھہر گئے اور اسکی الحاح و زاری سے پُر دعا سنتے رہے۔ پھر فرمایا اگر اِس شخص نے دعا کا اختتام ٹھیک طور پر کیا، صحیح مہر اور ٹھپّہ لگایا۔ تو سمجھ لو اس نے جو کچھ بارگاہِ حق سے مانگا ہے، اسکا اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا۔
ہم میں سے ایک نے پوچھا۔ یا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلّم! دعا كے صحیح خاتمے اور اس پر ٹھیک مہر لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ 
ارشاد ہوا! سب سے آخر میں لفظ “آمین” کہہ کر دعا ختم کرو۔ یہ گویا دعاؤں كے خط کو سر بمہر کرنے کا طریقہ ہے۔

دعا کی قبولیت كے لیے متبرک لمحات 

نظامِ زمان و مکان میں اللّٰه تعالیٰ نے چند مہینے، چند دن، چند راتیں، چند ساعتیں اور چند لمحے بڑے متبرک بنائے ہیں۔ جنكے دوران اگر صدقِ دِل سے دعا مانگی جائے تو کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان خاص اوقات میں جو دعائیں مانگی جائیں ، وہ دَرِ قبولیت کھٹکھاتی ہیں۔ اللّٰه ظلّ شانہ ضرور ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔
• رمضان کا مہینہ 
• جمعہ کا دن 
• لیلة القدر 
• رات کا پچھلا پہر 
• افطار كے لمحات 
• اذان اور اقامت كے درمیان کا وقفہ 
• فرض نماز ادا کرنے كے بعد کا وقت 
• کلام اللّٰه كا دور مکمل کر كے مانگی جانے والی دعائیں 
• آسمان سے بارانِ رحمت نازل ہونے کا وقت 
• کعبہ شریف كے سامنے مانگی جانے والی دعائیں
• حج اور عرفات كے قیام والے دن 
ان خاص لمحات میں دعا مانگنے کی خاص فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ کیوں کہ ان لمحات میں مانگی جانے والی دعا ضرور اثر دکھاتی ہے۔
شبِ قدر ، وقتِ افطار اور جمعہ كے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے كہ اس وقت مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتیں۔
رات کا پچھلا وقت جب كہ دُنیا خوابِ خرگوش كے مزے لیتی ہے۔ کوئی اللّٰه سے ڈرنے والا بندہ جسموں کی گرمی اور بستر کی نرمی چھوڑ کر تَہَجُّد كے لیے اٹھتا ہے اور سر بسجود ہو کر دعائیں مانگتا ہے تو اس وقت دعائیں قبولیت سے ہمکنار ہوتی ہیں۔
وہ وقت جب آسمان سے بارانِ رحمت کا نزول ہو رہا ہو، وہ خوش قسمت لمحہ جب کعبہ شریف نظروں كے سامنے ہو۔ ایسے وقت میں ہاتھ کو اوپر اٹھا کر دعا مانگنے کا حکم ہے۔
حج اور عرفات كے قیام والے دن دِل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعائیں رحمت كے خزانے لوٹتی ہیں۔ یہ مقام، وقت اور گرد و پیش اللّٰه كے خزانے کا وقت ہے۔ سارا ماحول ردائے رحمت کی لپیٹ میں ہوتا ہے۔ قبولیت خود بندے کا استقبال کرتی ہے۔ وہ لذّت و سرور ہوتا ہے كہ لفظ و بیان میں اسکی عکاسی ممکن نہیں۔

دعاؤں كے اثرات 

انسان چونکہ مخلوقات كے زمرے میں ہوتے ہوئے بھی اللّٰه تعالیٰ کی نظر میں دیگر مخلوقات سے زیادہ بلکہ کئی گنا زیادہ محبوب ہے۔ اسلئے انسان کا اخلاقی بلکہ فطری حق ہے كہ وہ اپنا تعلق سب سے زیادہ اللّٰه تعالی سے مضبوط رکھے۔ اور اسے اللّٰه ظلّ شانہ سے اسی طرح محبت کرنی چاہیے جیسے اللّٰه تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ الٰہی کا حق اور تقاضہ ہے۔
خوشیوں اور پریشانیوں میں اللّٰه تعالیٰ کو یاد کرنے سے خوشیوں میں اضافہ اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے كہ اللّٰه تعالیٰ بندے سے اتنا قریب ہے كہ جتنی قریب شہ رگ بھی نہیں ہے۔ وہ بندے كے دِل میں پیدا ہونے والے خیالات و جذبات کو اتنی وضاحت سے جانتا ہے جیسے كہ سورج کی روشنی میں نظر آنے والی روئے زمین کی نمایاں چیزیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں۔
جو اللّٰه تعالیٰ تمام قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہونے كے باوجود انسان سے اِس قدر محبت رکھتا ہو۔ اور اِس قدر اپنا قرب ظاہر کرتا ہو كہ وہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ اپنے قرب كے اظہار كے ظمن میں یہ اشارہ بھی دینا چاہتا ہے كہ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی درپیش ہو، یا کوئی خوشی و شادمانی کا باعث سامنے آئے تو اس قریب ترین مالک کا حق سب سے مقدم ہے كہ اس کو یاد کیا جائے۔
اور یوں بھی انسانی فطرت کا تقاضہ ہے كہ جب کوئی ناگہانی صورت پیش آتی ہے تو وہ فوری طور پر اپنے قریب ترین پڑوسی کو آواز دیتا ہے كہ وہ اسکی مدد کرے۔ کیوں کہ وہ اِس بات پر اعتماد رکھتا ہے كہ وہ اس کا پڑوسی ہے۔ جس وقت بھی مدد طلب کرونگا تو وہ مدد کرے گا۔ ٹھیک اسی طرح جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو بھی اپنی خوشیوں میں شرکت کرنے كے لیے اور اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے كے لیے اسے دعوت دیتا ہے۔
پھر تو تقاضائے فطرت یہی ٹھہرا كہ اللّٰه تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھا جائے۔ اور صرف یاد رکھنے تک ہی ہماری یہ بات مکمل نہیں ہو جاتی بلکہ ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ خوشی اور پریشانی كے موقع پر اللّٰه تعالیٰ کو یاد کرنے سے کس طرح خوشیوں میں اضافہ اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
تمام اہلِ ایمان لوگوں کو ابھی سے یہ پختہ نیت کر لینی چاہیے كہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو صرف اسی ایک اللّٰه کو پکاریں گے اور اسی کو یاد کریں گے۔ اسی طرح خوشیوں اور شادمانی كے حوالے سے بھی صرف اسی اللّٰه کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہماری خوشیوں میں اضافہ ہو۔
ذیل میں ہم اپنے اسلافِ صالحین کی زندگیوں سے کچھ اقتباسات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوگا كہ اللّٰه تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس طرح رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوگا كہ ہمیں کن الفاظ میں اور کس انداز میں اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اسلاف کی اِس عظمت کا پتہ چلے گا كہ جس کی برکت سے بڑے بڑے معرکے باآسانی سَر کر لیے گئے۔ اور بڑی بڑی کرامتوں کا مشاہدہ دُنیا کی آنکھوں نے کیا ہے۔
حضرت علاء بن الحضرمی رضی اللّٰه عنہ جو مشہور صحابہ میں سے ہیں۔ اللّٰه نے انکا انتخاب سعادتِ دارین كے لیے فرمایا۔ چنانچہ علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللّٰه علیہ نے اپنی مشہورِ زمانہ تصنیف سیرتِ حلبیہ جیم ۱۰۹/۲ پر انکا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ آپ بزرگ صحابہ میں سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ مستجاب الدعاء تھے۔ ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللّٰه عنہ كے زمانہ میں ایک فوجی دستے كے امیر تھے۔ راستے میں دریا واقع تھا۔ آپ نے ساتھیوں سمیت دریا میں گھوڑے دوڑا دیئے۔ تاریخ میں ہے كہ دریا خشک ہو گیا حتی كہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے غبار اُڑتی ہوئی نظر آتی تھی۔
یہ اس دعا کی برکت بتلائی جاتی ہے جو حضرت علاء بن الحضرمی رضی اللّٰه عنہ نے اللّٰه تبارک و تعالیٰ سے کی تھی۔ دعا یہ ہے۔
اے بلند مرتبے والے! اے حکمت والے! اے بلندیوں والے! اے عظمت والے! ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں نکلے، تیرے دشمن سے لڑتے ہیں۔ اے اللّٰه ہمیں انکی طرف جانے کا راستہ عطا کرنا۔
یہ درحقیقت اس مقبول دعا کی تاثیر تھی كہ دریا کو گھوڑوں نے دوڑتے ہوئے ایسے عبور کیا كہ دریا خشک ہو گیا اور وہاں سے گرد اڑنے لگی۔
اسی طرح کا واقعہ تابعی حضرت ابو مسلم الخولانی رحمۃ اللّٰه علیہ كے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ جب كہ وہ رومیوں كے ساتھ جنگ میں مصروف تھے۔ دورانِ سفر ایک دریا درمیان میں حائل ہو گیا جو بہت وسیع تھا۔ دریا كے پار دشمن کی فوج تھی۔ تو حضرت ابو مسلم نے یہ دعا کی۔
 اے اللّٰه! تو نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرایا تھا تو ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں ہیں، تو آج كے دن ہمیں بھی اِس دریا کو عبور کرا دے۔
اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا كہ اللّٰه کا نام لے کر دریا عبور کر جاؤ! پھر تمام ساتھی اپنے اپنے گھوڑے لے کر دریا میں کود پڑے اور پانی گھوڑوں کی پیٹھوں تک بھی نہیں پہنچا۔
اِس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی ہمارے اسلاف کی تاریخ میں رقم ہے۔ جسکا تعلق بھی حضرت عمر رضی اللّٰه عنہ كے زمانہء خلافت سے ہے۔
مروّی ہے كہ حضرت عبید الثقفی تابعی رضی اللّٰه عنہ جو کہ سپہ سالارِ لشکر تھے۔ ایک جنگی مہم کے دوران دریائے دجلہ ان کے راستے میں حائل ہو گیا۔ اور دشمن دریا کے دوسرے ساحل پر تھا۔ حضرت نے یہ دعا پڑھی۔
ترجمہ: کوئی بھی نفس اللّٰه کی مرضی كے بغیر مقررّہ وقت سے پہلے نہیں مر سکتا۔
پِھر آپ نے اللّٰه کا نام لیا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے دریا میں کود پرے۔ پِھر آپ كے نقشِ قدم پر پورا لشکر دریا میں کود پڑا۔ جب یہ حیرت انگیز منظر عجمیوں نے دیکھا تو چیخ پڑے، “دیوانہ دیوانہ” یعنی مجنوں اور پاگل لوگ آ گئے۔ پِھر دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے مسلمانوں نے انکا تعاقب کر كے ان کو بڑی تعداد میں موت كے گھاٹ اُتار دیا۔ اور بہت سا سامانِ غنیمت جمع کیا۔
اِس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ دعائیں بالکل ٹھیک ٹھیک اثر دکھاتی ہیں، بس ہمارے مانگنے میں ہی کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔
دعا کے معنی پکارنے اور بلانے كے ہیں۔ مطلب یہ ہے كہ اپنی حاجت كے لیے اللّٰه تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ وہ اس ضرورت کو پوری کرے۔
اللّٰه ظلّ شانہ کا فرمان ہے، 
ترجمہ: مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرونگا۔
(سورت الاعراف) 
اور فرمایا، 
ترجمہ: جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اسکی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔
اور فرمایا، 
ترجمہ: اور اپنے پروردگار کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔
(سورت الاعراف )
فرمانِ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلّم 
رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلّم دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں كہ
دعا ہی عبادت ہے۔
( ترمذی شریف )
دعا عبادت کا مغز و گودا ہے۔
( مشکوٰۃ و ترمذی ) 
دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
( مستدرک حکم ، حصن حصین )
اللّٰه تعالیٰ كے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے اور دعا تقدیر کو بھی پھیر دیتی ہے، دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔
( مشکوٰۃ و ترمذی ) 
جو اللّٰه سے نہیں مانگتا، اللّٰه اس سے ناخوش ہوتا ہے۔
( ترمذی شریف ) 
دُنیا كے لوگ مانگنے سے ناخوش ہوتے ہیں مگر اللّٰه تعالیٰ مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناخوش ہوتا ہے۔
کسی انسان سے اپنی حاجت مت مانگو۔ اس سے مانگو جسکے کرم اور سخاوت كے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے۔ انسان اور اللّٰه تعالیٰ كے درمیان یہی فرق ہے۔ اگر اللّٰه تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دو گے تو اللّٰه ناخوش ہو جائیگا۔ جب كہ انسان سے مانگنے پر انسان غرور کا شکار بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی۔ تاہم اس رب سے جتنا زیادہ مانگ سکتے ہو مانگو، اس كے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ دیتا ہے اور دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ بس ہمیں ڈھنگ سے مانگنا ہی نہیں آتا۔

اللّٰه تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج نازل فرمایا ہے 

حضرت اسامہ بن شریک رضی اللّٰه عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے دیکھا دیہات والے نبی کریم صلی اللّٰه علیہ وسلّم سے پوچھ رہے ہیں كہ اِس بات میں بھی ہمیں گناہ ہوگا؟ اُس بات میں بھی ہمیں گناہ ہوگا؟
آپ صلی اللّٰه علیہ وسلّم نے ارشاد فرمایا۔
اللّٰه كے بندو! اللّٰه تعالیٰ نے کسی بات میں گناہ نہیں رکھا البتہ اپنے بھائی کی آبروریزی ( اسکو برا بھلا کہنا ) کرنا گناہ ہے۔
پِھر کہنے لگے اگر ہَم علاج نہ کریں تو ہمیں گناہ ہو گا؟ 
آپ صلی اللّٰه علیہ وسلّم وسلم نے فرمایا۔
 اللّٰه كے بندو! علاج کیا کرو کیوں کہ اللّٰه پاک نے بڑھاپے كے علاوہ جو بھی بیماری پیدا کی، اسکا علاج بھی پیدا فرمایا۔
کہنے لگے، اے رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلّم! بندے کو سب سے اچھی چیز کیا عطا کی گئی؟ 
آپ صلی اللّٰه علیہ وسلّم نے فرمایا۔
خوش خلقی (اچھا اخلاق)
(سنن ابن ماجہ، باب ما انزل اللّٰه داء الا انزل لہ شفاء)

گناہ کسے کہتے ہیں؟

  ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلّم سے سوال کیا كہ ایمان کیا ہے؟
آپ صلی اللّٰه علیہ وسلّم نے فرمایا،،
جب نیکی تمہیں مسرّت بخشے اور بدی تمہیں غم میں مبتلا کر دے تب تم مومن ہو۔
اس نے کہا، یا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلّم! گناہ کسے کہتے ہیں؟ 
آپ صلی اللّٰه علیہ وسلّم نے فرمایا، 
جب تمہارے دِل میں کوئی چیز کھٹکے تو اسے چھوڑ دو۔
(احمد، مشکوٰۃ)

 ملاقات کے آداب

– مسکراتے چہرے سے ملاقاتی کا استقبال کیجیئے۔
– اسلام علیکم سے ملاقات کا  آغاز کیا جائے۔ یہ بہت جامع الفاظ ہیں۔
– ملاقات كے لیے جاتے وقت صاف ستھرے کپڑے پہن كے جائیے۔ لیکن وہ ایسے نہ ہوں كہ دوسرے کو مرعوب کرنے کی کوشش کی جائے۔
– کوشش کیجیے كہ ملنے سے پہلے وقت طے کر لیں۔ بلا اطلاع اور بلا اجازت جانا مناسب نہیں۔
– ملاقات میں مطلب کی بات کریں۔ موضوع ختم ہو جائے تو خواہ مخواہ نہ بیٹھے رہیں۔
– کسی سے ملنے جائیں تو تحفہ ساتھ لے کر جائیں۔ اِس سے محبت بڑھتی ہے۔
– دوسروں کی بات زیادہ سنیے، خود کم بات کیجیے۔
– ایسے وقت میں کسی كے پاس نہ جائیں جو اسکے آرام كا وقت ہو۔
– گفتگو كے دوران دلچسپی ظاہر کریں نہ كہ بیزاری۔
 

اللّٰه کا سہارہ ڈھونڈو

Method of Khatme Khwajagan yahan dekhein.

علی گڑھ یونیورسٹی میں نماز نہ پڑھنے پر مسلمان طلبہ کو سزا ملتی تھی۔ مولانا ابو بکر شعبہء دینیات كے انچارج تھے۔ طلبہ ان سے جرمانہ معاف کرانے آتے تو وہ باتوں باتوں میں غیر حاضری کی وجہ کا اندازہ لگاتے۔ رشید احمد صدیقی مرحوم لکھتے ہیں كہ مولانا ایسے طلبہ کو یہ کہہ کر تنبیہ کرتے کہ میاں! تمہارا یہ زمانہ آزادی اور بے فکری کا بھی ہے اور پابندی اور محنت کا بھی۔ بڑے ہو گے تو آج کی فرصتوں اور غفلتوں کو یاد کر كے خوش ہو گے یا رنجیدہ ہو گے۔
دیکھو! یہ زمانہ غفلت میں مت گنواؤ۔ آج دکھ درد میں ماں باپ، بزرگوں اور سرپرستوں سے تقویت حاصل ہے۔ جب وہ نہیں رہینگے تب بھی سہارے کی ضرورت یقیناً پڑے گی۔ اسلئے ابھی سے اللّٰه کا سہارہ ڈھونڈو تاكہ اس وقت پچھتاوا نہ ہو۔ جاؤ جرمانہ معاف!

Join ya ALLAH Community!

Subscribe YouTube Channel→yaALLAH Website Official

Instagram par Follow Kijiye instagram.com/yaALLAH.in

18 Comments on “Rules & Verdict of Making Dua Ahkam-o-Sharait”

 1. Mera bachha abhi 11 science me he or usne maths subjrct rakha he….Use mthas ke some solve krneme problm ho rahib he or bahut time k bad wo answer tak pahuch pata he to hume dar he ki use 11th 12th standered me problem na ho uski yaddast a6i ho or uska result bahut hi a6aa aaye esa koi wazifa bataye pls

   1. Please yeah wazifa ke bare me Aap bataoge konsa sipara number bataya na please

  1. Yeah wazifa kitne din taak Karna hai
   Aapne 104ayat &110ayat do aayat padhna hai

 2. Aslkm bhai
  Mai bohat pareshan ho mere madath kijeye..
  Mere shadi hokey 2yr n 8 mnths horey.
  Mere saas bohat touchere kerte kai bar jagde huwe
  Kaiye bar mujhe gher say nikal dya mai phr b maafi maang k manage kerle.
  Jub ki mere galthi kuch nahi hoti.
  Mere husband b job nahi kerte.
  15days may baher jarey kahe ker shadi ki bt still no job.
  Oct may bohat bada jagda huwa mai he gher chod k aagai.
  Abhi mere husband mujhe force kerre ki mai gher wapas aajo. Gher waley nahi bhejna charey aur mujhe b nahi jana hai.. saas aur dewr dono gali marey…
  Abhi mai kya karo mujhe kuch samaj may nahi aara..
  Mere husband ko mujhe nahi chod na hai.. bt unho jaha b job k lya try kerre bus waitng may hora. Select horey bt kuch aagey process rukh jara.
  Koi wazifa batai yeh plssss.
  Aur mujhe aagey kya kerna hai bolieye plsss.
  Jazak allah

 3. Hum bachnpan sy karachi m rehty hain ab parents shift ho rahy Hain Lahore or hum 3ino sister ki shdi b wanhe krna chahty Hain or hum Karachi krna chahti Hain Mera sawal h k koi dua ya wazifa bta dyn k humry parents dil sy man jyn..or humry achy ghr m rishty hojyn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *