Instant Power of Ayat-e-Karima Wazifa Adhkar Virtues Benefits Fawaid

Last updated on December 26th, 2017 Instant Power of Ayat-e-Karima Wazifa Adhkar Virtues Benefits Fawaid3.7 (74.29%) 7 votes Ayat-e-Karima Kya Hoti Hai? Qu’ran Kareem ke Para ‘adad 21 Surah Al-Anbiya ki Ayat ‘adad 87 ka ek khoobsurat hissa hai. Ye du’a Paighambar Younus Alayhis Salam ki du’a ke nam se bhi jani jati hai jo ke […]
Read full post…

Enjoyed this post? Share it!