How to Pray Salatul Hajat Namaz-Tarika

Recently updated on October 29th, 2018 How to Pray Salatul Hajat Namaz-Tarika4.4 (87.74%) 31 votes Step-by-Step Procedure to Pray Salatul Hajat Namaz Salat-ul-Hajat ki namaz aqsar jab kabhi behad zaruriyat dar pesh ati hai to mushkilat ke hal ki niyat se parhi jati hai. Ise Qaza-e-Hajat ki namaz ya phir namaz-e-hajat bhi kaha jata hai. […]
Click to read full..