Muslim Prayer for Faith Iman Ki Hifazat Ki Dua

Last updated on September 19th, 2017 Muslim Prayer for Faith Iman Ki Hifazat Ki DuaRate this Ummat-e-Muslimah ki sirf yahi khwahishat hoti hai ke unke aakhri waqt unke zuban par kalima ho. Gunahgar beshaq ke ham sab hai, magar mua’f karne wala sirf meherbano se bhi afzal meherban wo ALLAH Ta’ala hai. Iman aaj ke […]
Read full post…

Enjoyed this post? Share it!