Muslim Prayer for Faith Iman Ki Hifazat Ki Dua

Recently updated on September 19th, 2017 Muslim Prayer for Faith Iman Ki Hifazat Ki Dua4 (80%) 1 vote Ummat-e-Muslimah ki sirf yahi khwahishat hoti hai ke unke aakhri waqt unke zuban par kalima ho. Gunahgar beshaq ke ham sab hai, magar mua’f karne wala sirf meherbano se bhi afzal meherban wo ALLAH Ta’ala hai. Iman […]
Click to read full..

Enjoyed this post? Share it!