Naam Ke Adad Nikalna

Recently updated on May 12th, 2018 Naam Ke Adad Nikalna4 (80%) 11 votes Ism Islam mein aham darja rakhte hai. Har ek nam ke adad maujood hai. Ilm ul adad se ilaj bhi mumkin hai. Aur kisi insan ki paidaish ke din ke adad jodkar aur uska hisab laga kar khas natije par pahucha ja […]
Click to read full..