ya Musabab ul Asbab ki Fazilat aur Nikah ka Wazifa

August 24th, 2020ya Musabab ul Asbab kitna azimusshan aur jalwa numa ism hai. Is ism ki bepanah fazilat hai. Har takleef mein ALLAH ko is naam se pukareiye. Phir dekhiye, ALLAH kis qadar asbab banata hai. Hamari zarurat ke liye sabab paidah kar deta hai. Ism Mubarak ya Musabab ul Asbab-Fayde Fazilat aur Nikah ka Wazifa ﷽ Bismillah … Continue reading ya Musabab ul Asbab ki Fazilat aur Nikah ka Wazifa
Click to read full..