Laylatul Qadr Dua-Azkar-o-Ibadat

July 18th, 2018Prayer in Laylatul Qadr-Dua-Azkar-o-Ibadat Shab-e-Qadr ka bayan kisi khas ek rat ke liye nahi aya gaya hai. Balqi is rat ko posheeda rakha gaya. Shab-e-Qadr ko tak raaton mein dhunda jaye. Laylatul Qadr Dua-Azkar-o-Ibadat aur iske har ek pahle par ham is post mein guftgoo karenge. Take is shabe qadr aapki ibadat mein char […]
Click to read full..