Muslim Prayer for Faith Iman Ki Hifazat Ki Dua

Muslim Prayer for Faith Iman Ki Hifazat Ki Dua 4.77 (95.48%) 31 votes Muslim Prayer for Faith Iman Ki Hifazat Ki Dua Ummat-e-Muslimah ki sirf yahi khwahishat hoti hai ke unke aakhri waqt unke zuban par kalima ho. Gunahgar beshaq ke ham sab hai, magar mua’f karne wala sirf meherbano se bhi afzal meherban wo […]
Continue reading…