What is Dua in Islam Make a Prayer Meanings

What is Dua in Islam Make a Prayer Meanings4.3 (86.75%) 80 votes What is Dua in Islam Make a Prayer Meanings? Wahi pukar sunne wala hai aur wahi to hai jo chain-o-sukoon dene wala hai. Wahi tamaam jahan ko banana wala hai aur wahi sab ka maalik Al-Khallaq Al-Khaliq hai. Usnay  hi  har ek shay ko banaya. Wahi to shay-in-qadeer […]
Continue reading…