What is Dua in Islam Make a Prayer Meanings

What is Dua in Islam Make a Prayer Meanings 4.27 (85.48%) 73 votes Wahi pukar sunne wala hai aur wahi to hai jo chain-o-sukoon dene wala hai. Wahi tamaam jahan ko banana wala hai aur wahi sab ka maalik Al-Khallaq Al-Khaliq hai. Usnay  hi  har ek shay ko banaya. Wahi to shay-in-qadeer hai. Aur usnay  hi  insaan  ko aql di…
Continue reading…